Søg

Flyvning med droner tæt på eller over statsvej

Flyvningen med droner i nærheden af statsvejen kan kræve en tilladelse efter enten bydronebekendtgørelsen eller landdronebekendtgørelsen.

Bydronebekendtgørelsen

Efter bydronebekendtgørelsen skal Vejdirektoratet træffe afgørelse efter § 16, stk. 6, hvor det fremgår, at overflyvning af jernbaner, hovedveje, motortrafikveje og motorveje eller flyvning tæt på sådan infrastruktur, hvor flyve- og sikkerhedsområdet, jf. § 8 (sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvehøjden på hele ruten, dog mindst 15 meter og højst 50 meter), dækker infrastrukturen, ikke må ske, medmindre der forinden er indhentet særlig tilladelse fra den pågældende infrastrukturforvalter.

Landdronebekendtgørelsen

Efter landdronebekendtgørelsen skal Vejdirektoratet træffe afgørelse efter § 13, stk. 6, hvor det fremgår, at flyvning med droner, som ikke er mikrodroner, ikke må finde sted nærmere end 150 meter horisontal afstand fra jernbaner, motorveje, motortrafikveje, hovedveje samt øvrige offentlige veje, hvor der forekommer trafik, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter.

Reglerne administreres overordnet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Vejdirektoratet giver således kun tilladelse i forhold til flyvningen i nærheden af eller over statsvejen. 

Ved ansøgningen vil Vejdirektoratet lægge vægt på formålet med ansøgningen, om droneføreren er i besiddelse af et dronebevis, samt om trafiksikkerheden opretholdes ved droneflyvningen. 

​​​​​​​​​​​​
Oprettet
24-09-2018.
Senest opdateret
14-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index