Søg

Nationale cykelruter - administration

Ansøgningsprocedure for nationale cykelruter 

De nationale cykelruter ​administreres med hjemmel i Bekendtgørelserne om vejafmærkning (BEK nr 1193 af 21/09/2016 - tavler) og anvendelse af vejafmærkning (BEK nr 1194 af 21/09/2016) kapitel 15 Vejvisning for cykel, ride og vandreru​ter §§ 426 - 434. 

Kommuner skal ansøge Vejdirektoratet om at ændre på ruteforløbet af de nationale cykelruter samt ved ønsket om at oprette en helt ny national cykelrute. Forslag til nye eller ændring af eksisterende nationale cykelruter skal forelægges Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejsvisning jf. kap. 15 i Bekendtgørelser om anvendelse af vejafmærkning. 

I det administrative grundlag skelnes der mellem mindre ændringer i en kommune og større ændringer i en eller flere kommuner. Ved større ændringer forelægges disse for  Samarbejdsudvalget vedrørende Servicevejvisning og Turistinformation (SUV). Mindre ændringer håndteres administrativt i Vejdirektoratet, og Samarbejdsudvalget orienteres efterfølgende. 

SUV-udvalget afholder sædvanligvis to årlige møder i februar og september. Ansøgninger bedes derfor være Vejdirektoratet i hænde senest i midten af januar og august.​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
24-01-2013.
Senest opdateret
30-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index