Søg

Opsætning af valgplakater

​Lov​ om offentlige veje og lov om private fællesveje indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejarealet.

I boksen til højre kan I læse reglerne i henholdsvis vejloven og privatvejsloven.

For generel information om reglerne for valgplakater, henvises til materialet på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Vejdirektoratet har desuden udarbejdet en vejledning til valgplakater, et notat om reglerne, samt en lommeguide til download til smartphones af opsætningen. Materialerne findes under "Vejledninger og regler" i boksen til højre.

Særlig bemærkning angående valget til Europa Parlamentet den 26. maj og Folketingsvalget den 5. juni

Vejdirektoratet har modtaget en del henvendelser vedr. muligheden for at dispensere fra reglerne om nedtagning af valgplakater i vejloven i forbindelse med, at der afvikles to valg på samme tid i disse uger. Vejdirektoratet kan oplyse, at der ikke er kan dispenseres fra reglerne.

Vi kan dog oplyse, at det er op til kommunen selv at administrere
reglerne og at der ikke er noget krav om, at vejmyndigheden skal nedtage plakater, der er hænger udenfor valgperioden. Det fremgår af bestemmelserne, at kommunen kan nedtage.

Vejlovens § 85 regulerer, hvad vejmyndigheden kan, herunder hvilke reaktionsmuligheder der er. Så længe vejmyndigheden ikke optræder ansvarspådragende og holder sig inden for loven, kan vejmyndigheden skønne, hvilke ressourcer og reaktionstider den i øvrigt vil sætte ind på sagen.

Vejdirektoratet kan oplyse, at vi ikke nedtager valgplakater på statsvejene, der er ophængt lovligt, men hænger udenfor valgperioden, før 8 dage efter folketingsvalget. Det betyder, at valgplakater opsat til Europa-Parlamentsvalget, som efter loven skal nedtages 8 dage efter den 26. maj – altså senest den 3. juni - ikke vil blive nedtaget af Vejdirektoratet på statens veje før 8 dage efter folketingsvalget den 5. juni.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
30-04-2012.
Senest opdateret
14-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index