Søg

Rådighedsansøgning

Du skal ansøge om tilladelse, hvis du skal råde over et af statens vejarealer, eksempelvis i forbindelse med et vejarbejde.
 
Dette gælder alle typer af arbejder, både for entreprenører, ledningsejere, Vejdirektoratets medarbejdere m.fl.
 
Ansøgningen skal oprettes og afsendes via virk.dk. Du kan gøre det via denne genvej.  ​
 
Nærmere information om indhold i ansøgningen findes i Instruktion for råden over vejareal​. Det er et vilkår i tilladelsen, at instruksen følges. Du skal vedhæfte en specifik afmærkningsplan eller anføre hvilken standard afmærkningsplan, der anvendes.
 
Du skal forvente en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage, da Vejdirektoratet skal underrette andre myndigheder samt eventuelt indhente godkendelser hos politi m.fl.

Du kan vælge at søge om en generel tilladelse via virk.dk,​ hvis du udfører rutinemæssige driftsarbejder på statsvejene.
 
Tilladelsen gives til specificerede arbejder, der må udføres ved brug af på forhånd aftalte afmærkningsplaner og som ikke omfatter restriktioner, der kræver politiets samtykke.  
 

 Repetitionskursus

 

Som ansvarlig entreprenør for vejarbejder skal du huske at have gennemført uddannelsen "Vejen som arbejdsplads".

Læs mere her

 

 Genveje til ...

 
Oprettet
29-03-2012.
Senest opdateret
11-07-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index