Søg

Servicevejvisning til terminalmål

Servicevejvisning til termin​almål er en trafikalt begrundet vejvisning. Opsætningen sker for Vejdirektoratets regning, såfremt direktoratet finder, at der er en trafikal begrundelse for opsætningen. Opsætningen er således en del af Vejdirektoratets faktiske forvaltningsvirksomhed. 

 

Lovgivning

Reglerne for servicevejvisning til terminalmål reguleres i kapitel 13 (§§ 367, 368 og 401-414) i bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017 om anvendelse af vejafmærkning.

 

Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål på almindelige veje

Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.

 

Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet.

 

Til en bilfærgehavn vejvises med det geografiske navn på bilfærgens afgangs by uden M 11 Færge, indtil denne er nået. I bilfærgens afgangs by kan vejvises til bilfærgens destination. Vejvisning til færger, der alene betjener cyklende og gående skal ske med M 10 Færge for cyklende og gående.

 

M 15 Transportcenter kan suppleres med teksten "Transportcenter" og eventuelt geografisk navn, dog skal kommerciel servicevejvisning udføres med servicetavler frem for tekst, når der er flere geografiske navne, terminalmål navne og kommercielle virksomhedsnavne end 4 på pilvejvisere eller tabelvejvisere.

 

Opsætning af servicevejvisning til terminalmål

Såfremt I ønsker at få opsat servicevejvisning til terminalmål kan I indsende en ansøgning om servicevejvisning via linket i højre side

​​​​

Oprettet
25-06-2014.
Senest opdateret
09-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index