Søg

Serviceeftersyn af regler for skiltning i det åbne land

Ministeren nedsatte i maj 2016 et udvalg, der skulle komme med forslag til ændring af eksisterende regler og vejledninger for skilte i det åbne land. Nu afrapporteres resultatet af arbejdet i ”Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land, august 2017". Resultatet af rapporten er forarbejdet til det videre arbejde med ændringer af vejafmærkningsbekendtgørelser og Naturbeskyttelseslov, som vil komme i høring senere.

​​
Oprettet
24-08-2017.
Senest opdateret
24-08-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index