Søg

Om vejreglerne

Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje. Vejreglerne dækker også over Udbudsforskrifterne, der består af en række paradigmer og vejledninger til brug i forbindelse med udbud indenfor vejområdet.
Vejreglerne medvirker til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. 
Dygtige fagfolk og eksperter fra hele vejsektoren står bag udarbejdelsen af vejreglerne. Det er med til at sikre, at der er bred opbakning hos alle hovedinteressenter. Vejreglerne bliver til i en række vejregelgrupper, der er sammensat til at varetage hver deres særlige område. 
Inden en vejregel offentliggøres præsenteres den for Vejregelrådet, som er vejregelorganisationens øverste faglige organ. Rådet inddrages for at sikre at materialet også på et overordnet niveau har opbakning i sektoren.
Søg
 

 Udbudsforskrifter

 
Håndtering af udbud
Vil du vide mere om Udbudsforskrifterne? Håndtering af udbud er et godt sted at starte.
Oprettet
12-01-2012.
Senest opdateret
23-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index