Søg

Drifts- og Udviklingsgruppen for glatførevarslingssystem (DUG)


Gruppen har til formål, at sikre en optimal drift af glatførevarslingssystemet VejVejr.

Desuden skal gruppen samle erfaringer, tage initiativ til og koordinere en fortsat videreudvikling af systemet til gavn for alle vejbestyrelser og øvrige interessenter i Danmark. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index