Søg

Strategi- og økonomigruppen

Gruppen varetager forhold vedr. vintertjenestens strategi og økonomi, ligesom den på Vinterudvalgets vegne varetager en række overordnede og udadvendte aktiviteter til gavn for hele vejsektoren. Gruppen skal således:

 

  • Ajourføre materiale vedr. strategi og regulativ for vejmyndighedernes vintertjeneste ved behov
  • Ajourføre Vintertjenestens definitioner, bl.a. til Vej- og trafikteknisk ordbog
  • Udarbejde nøgletal og statistiske opgørelser o.l.
  • Planlægge og facilitere kommunenetværksmøder og indlæg/workshop om vintertjeneste på Vejforum samt evt. supplerende arrangementer om vintertjeneste for vintertjenestens aktører
  • Varetage redaktionen af indlæg og debat vedr. vintertjeneste på vejnettet.dk.

 

Gruppen varetog arbejdet med udarbejdelse af paradigme for Vinter- og renholdelsesregulativ med tilhørende Vejledning, der bl.a. ligger til grund for Vejdirektoratets regulativ jf. linkliste til højre. I forlængelse heraf stod gruppen bag Håndbogen Planlægning og udførelse af vintertjeneste, der bl.a. beskriver hvordan regulativets servicemål kan opretholdes i praksis.

Gruppe har ligeledes udarbejdet rapport om nøgletal for den kommunale vintertjeneste.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
21-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index