Søg

Vinterudvalget

Vinterudvalget har til formål at koordinere og inspirere til et fælles grundlag for udførelse af vintertjenesten for vejmyndighederne i Danmark. Udvalget skal:

 

  • samle erfaringer fra vejmyndighederne vinterindsats, 
  • vurdere og informere om mulighederne for at forbedre vintertjenesten ved anvendelse af:
    • bedre beslutningsgrundlag,
    • bedre trafikant- og borgerinformation,
    • nye udførelsesmetoder,

eller anden udvikling, der fremmer sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet under hensyntagen til miljø og økonomi.

Udvalget har som et vejsektorudvalg deltagelse af Vejdirektoratet, kommunerne samt Sund & Bælt, og er forankret i de 6 kommunale vinternetværksområder, med en deltager fra hvert af disse områder. Læs mere om dette samarbejde, der også omfatter de lokale politimyndigheder, og se udvalgets kommissorium og medlemmer i menuen til højre.

For opfyldelse af ovennævnte formål er arbejdet organiseret i en række ad hoc-grupper, jf. menuen til venstre, der hver varetager løsning af opgaver inden for hver sit emneområde til udvalgets godkendelse. Afrapportering af projekter og forsøg fremgår af Vinterpublikationer i menuen til venstre.

Flertallet af disse grupper er nedsat for løsning af en eller flere konkrete opgaver, hvorefter grupperne nedlægges. Andre grupper, som fx grupperne der varetager drift og udvikling af vintersystemerne VejVejr og Vinterman, har mere permanent karakter.

Vinterudvalget udgør endvidere Vejregelgruppen for vintertjeneste, og indstiller som sådan forslag til nye vejregler indenfor fagområdet til Vejregelrådet, og varetager efterfølgende udarbejdelse af disse. Se mere herom under Love og vejregler i menuen ovenfor.

Er du interesseret i at deltage i arbejdet i en af de nævnte undergrupper, er du velkommen til at kontakte os.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
14-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index