Søg

Tømiddelgruppen

Gruppen udarbejder forslag til Håndbog for tømidler. Håndbogen skal erstatte Vejregel for Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse, 1. november 2006, og indeholde forslag til strategi for valg af tømiddel og dosering ved forskellige vejtemperaturer og vejtilstande, ud fra de enkelte tømidlers smeltekapacitet, frysepunkt, miljøbelastning og økonomi. Alternative tømidler skal indgå i gruppens arbejde.

Håndbogen forventes at udkomme som vejregel inden udgangen af 2016, et foreløbigt udkast er, som den p.t. gældende Vejregel, tilgængeligt under linklisten til højre.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
12-09-2013.
Senest opdateret
13-02-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index