Søg

Udførelse

Vinterudvalgets arbejde vedr. udførelse er samlet i følgende ad hoc-grupper:

 

  • ​Chaufføruddannelsesgruppen har etableret en landsdækkende uddannelse for chauffører og støtter AMU med driften heraf
  • Plovgruppen har bl.a. til formål at påvise effektiviseringspotentialer og forbedre udførelsen af snerydning på kørebaner
  • Sprederudviklingsgruppen har bl.a. til formål at forbedre udførelsen af glatførebekæmpelsen med saltspredere på færdselsarealer
  • Vintermangruppen har ansvaret for drift og udvikling af systemet Vinterman, der støtter driften og administrationen af vintertjeneste
  • Tømiddelgruppen har til formål at udarbejde forslag til strategi for valg af tømiddel og dosering ved forskellige vejtemperaturer og vejtilstande ud fra de forskellige tømidlers smeltekapacitet, frysepunktstemperatur, miljøpåvirkning og økonomi.
​​
Oprettet
21-04-2016.
Senest opdateret
18-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index