Søg

Vidensdeling

Vinterudvalget søger til stadighed at udbrede den seneste viden og udvikling til gavn for hele den danske vejsektor.

Som et led heri, er der etableret kurser for såvel chauffører der deltager ved udførelse af vintertjeneste, samt for vintervagter og øvrigt personale, der deltager ved administration og planlægning af vintertjenesten. Se mere herom under Kurser.

Vinterudvalget er forankret i de 6 kommunale vinternetværksområder, med hvem der afholdes 2 årlige møder, bl.a. med henblik på at udbrede udvalgets arbejde, samt for at modtage input om vejmyndighedernes ønsker og behov. Læs mere om dette samarbejde, der også omfatter de lokale politimyndigheder her​

​​
Oprettet
21-04-2016.
Senest opdateret
27-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index