Søg

Uddannelse

Kurser for vintervagter
De primære kurser for vintervagter er kurser i  "Glatførevarsling" og brug af Vejdirektoratets vinter administrations system "Vinterman". 

Kurset i Glarførevarsling giver overblik over udstyr og metoder til forståelse af vej- og vejrtilstande samt forståelse for de vejrmeteorologiske parametre, der bruges som beslutningsgrundlag til sikring af udkald i tide. 

Kurset i Vinterman giver overblik over vinteradministrationsprogrammet Vinterman, så dette kan bruges som værktøj til igangsætning, styring og overvågning af indsatsen på vejene.  

Begge kurser tilbydes som videregående kursus for det mere erfarne personale, og ved opstart af vintersæsonen tilbydes et opfriskningskursus.​​

Kurser for chauffører
I samarbejde med Transporterhvervets Uddannelsesråd er der etableret en landsdækkende kursusrække for chauffører i vintertjenesten.
 
Kurserne afholdes på AMU-centrene og/eller på egnede materielpladser. Kurserne er desuden godkendt til den lovpligtige efteruddannelse af chauffører. 

Kurserne er opbygget i moduler, og indholder emner som grundlæggende vintertjeneste, glatførebekæmpelse på veje og stier, samt snerydning.
 

For en uddybende beskrivelse af kurserne henvises til TURs hjemmeside.
​​
Oprettet
25-04-2016.
Senest opdateret
28-10-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index