Søg

Lovgivning

Vintertjeneste på vejnettet udføres med udgangspunkt i vejlovene:

·        Lov om offentlige veje mv.

·        Lov om private fællesveje.

Af lov om offentlige veje, kapitel 8 fremgår, at vejmyndigheden har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre og sørge for snerydning og renholdelse på offentlige veje og stier. Vejmyndigheden bestemmer omfang og rækkefølge for indsatsen, og fastsætter nærmere regler for gennemførelsen efter forhandling med politiet.

Disse regler samles typisk i vejmyndighedernes Vinter- og renholdelsesregulativ. Yderligere herom fremgår af Regulativer i menuen til venstre. Supplerende behandles emnet i Vejledning i lov om offentlige veje, der tillige indeholder en oversigt over domspraksis for området.

I menuen til venstre finder du endvidere link til Vejdirektoratets afgørelser som klagemyndighed vedr. den nævnte lovgivning.

Øvrig lovgivning som kan have betydning for vejmyndighedernes planlægning og udførelse af vintertjeneste, og administration af området er anført under genveje til højre.​

 

​​​​​​​​​​​
Oprettet
25-04-2016.
Senest opdateret
06-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index