Søg

Vejregler og udbudsforskrifter

I  Vejregelrådets regi, er udarbejdet en række vejregler, håndbøger og forskrifter vedr. vintertjeneste:

​I Paradigme for ”Vinter- og renholdelsesregulativ” med tilhørende Vejledning beskrives vejmyndighedernes udmøntning af vejlovene i praksis, se nærmere herom i menupunkterne til venstre.

Dette mateiale forventes, sammen med:
 • Vejledningen ”Vintertjeneste – Tilsynsopgaver”, og de kommende hæfter

 • ​Vejledningen ”Pla​nlægning af vintertjeneste”, pt. i udkast, samt 
 • Håndbog for Teknisk planlægning og udførelse af vintertjeneste, der forventes færdig i 2017

at afløse den tidligere "Håndbog for drift af veje og stier" mht. fagområdet vintertjeneste.​

Håndbog for tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse indeholder – udover en generel beskrivelse af tømidlers virkning – forhold vedr. vejsalts (NaCl), alternative tømidlers og sand og grus’ anvendelsesområder, effektivitet, miljøpåvirkninger, økonomi, specifikationer med henvisning til prøvningsstandarder samt opbevaring. NB! Denne håndbog er under revision, og forventes erstattet af "Håndbog for tømidler", p.t. i udkast.

Vejledningen Indretning af salthaller og saltpladser beskriver myndighedsforhold og pladsens indretning, herunder udenoms faciliteter som adgangsforhold og manøvrearealer, samt dimensionering af salthallen.​ 

Udbud

Håndterin​g af udbud er en generel vejledning for udbud af:
 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Driftsarbejder (vedligehold)
 • Driftsarbejder (tjenesteydelser)
 • Vareindkøb (leverancer)
 • Tjenesteydelser
 • Teknisk rådgivning (tjenesteydelser)

NB! Vejledningen forventes opdateret efter nyeste udbudslov i 2016. Det anbefales at se seneste lovgivning for området via Konkurrence og forbrugerstyrelsens hjemmeside, under Love og bekendtgørelser m.fl.

I vejreglerne kaldes udbudsparadigmer for udbudsforskrifter. For vintertjeneste indeholder udbudsforskrifterne paradigmer for udbud af udførelse af vintertjeneste (fx kørsel med lastbil og traktor), og for indkøb af vejsalt.

NB! Udbudsforskrifterne for vintertjeneste er under revision, og forventes erstattet af nye med udgangen af 2017. Følgende beskriver de nuværende udbudsforskrifter fra 2004:

Udbudsforskrift for vintertjeneste er opdelt i de følgende aktiviteter. 

 • Udbudsbrev og Betingelser udgør det overordnede juridiske grundlag for entrepriserne
 • Vilkår og Instruks udgør det tekniske grundlag
 • Tilbuds- og afregningsgrundlag og tilbudslisten behandler det økonomiske grundlag med mængder og afregningsform. 

Disse dokumenter findes på vejregelportalen:

Udbudsforskrift for levering af vejsalt (findes på vejregler.dk) indeholder:

​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
31-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index