Søg

Regulativer

Vejmyndighedernes

  • Regler for vejmyndighedens snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på offentlige veje
  • Beslutninger vedrørende pligter pålagt grundejere for offentligt fortov og sti, og
  • Beslutninger vedrørende pligter pålagt grundejere for private fællesveje og private veje

truffet iht. Vejloven og Privatvejsloven (se under Lovgivning) samles typisk i et Vinter- og renholdelsesregulativ.

Yderligere herom fremgår af Paradigme for Vinter- og renholdelsesregulativ med tilhørende Vejledning. Supplerende behandles emnet i Vejledning i lov om offentlige veje, der tillige indeholder en oversigt over domspraksis for området.

I menuen til højre finder du endvidere link til Vejdirektoratets afgørelser som klagemyndighed vedr. den nævnte lovgivning.

På statens veje gennemføres vintertjeneste med udgangspunkt i Vejdirektoratets Vinter- og renholdelsesregulativ Dette beskriver således pligterne omkring snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse for henholdsvis Vejdirektoratet og grundejerne langs statsvejnettet.

​​​​​​​​​​​​
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
25-04-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index