Søg

Vintersystemer

Med forankring i Vinterudvalget er der udviklet to centrale systemer til støtte for vintertjenesten på stats- og kommunevejnettet:
  • VejVejr: glatførevarslingssystemet der giver adgang til observationer og prognoser fra mere end 380 målestationer kombineret med nedbørs- og skybilleder, webkameraer mv.
  • Vinterman som system til støtte under udkald, dokumentation og opfølgning på forbrug samt afgivelse af meldinger om føret
Udover selve systemerne præsenteres meldinger og statistikker mv. på nettet:

​​Vintertrafik.dk fortæller gennem sæsonen om føret på vejnettet.
Statistik over antal udkald, saltforbrug, snetimer, saltindeks mv. på stats- og kommuneveje
 

​ ​​​​​​​​​

Oprettet
21-05-2014.
Senest opdateret
29-04-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index