Søg

GPS-styring og dataopsamling

Siden 2010 har Vinterman-gruppen arbejdet med at udforme en formel testmetode omkring GPS-styret saltspredning samt dataopsamlingen fra saltsprederne. Selve testen udføres samlet og omfatter:
 
·       Test af GPS-styring. En kendt rute optages og herefter gennemkøres fire gange med et kamera monteret på toppen af saltsprederen. Videoen gennemgås herefter, og der udarbejdes en 2-siders testrapport.
·       Test af dataopsamlingen. Alle fire opsamlede ture gennemgås efterfølgende i Vinterman, og det kontrolleres, om alle justeringer på sprederen er registreret korrekt i Vinterman sammenholdt med videoen.
 
Testen omkring GPS-styring kan gennemføres alene for at mindske omkostningerne. Bemærk, at de fleste af dokumenterne er på engelsk af hensyn til de udenlandske leverandører
 
In English
 
Since 2010 the Vinterman group has worked on developing a test method for GPS Controlled Salt Spreading and Online Data Collection. The test is carried out together and covers:
 
·       GPS Controlled Spreading. A predefined route is recorded and aftwards replayed four times with a camera mounted at the top of the spreader. Afterwards the video is viewed and a short two-pages test report is prepared.
·       Online Data Collection. All four runs is inspected in details using Vinterman. It is checked that all changes is forwarded correct to Vinterman compared to what is seen at the video. This part of the test is optionally.
 
The GPS Controlled Spreading test can and will normally be carried out alone to lower the test cost. Most of the documents in the right link-list is in English.
 

 Kontaktperson

 

Yderligere information omkring testsmetoden fås ved kontakt til Bo Sommer, bs1@vd.dk.

Nærmere aftale omkring udførelse af test sker ved kontakt til Krister Persson, Bygholm, på Krister.Persson@agrsci.dk.

Oprettet
25-04-2016.
Senest opdateret
29-04-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index