Søg

Ruteportalen

Formået med Vinterman Ruteportalen er at give entreprenøren en digital adgang til sine oplysninger i Vinterman:
  • Kort over alle ruter
  • Adgang til rutebeskrivelser
  • Alle kørte ture inkl. gps-spor
Det primære formål er at vise kort over ruterne. Disse kort kan tilgås altid modsat i Chauffør app'en, hvor rutekort kun kan ses under udkald.

Adgang til kørte ture kræver, at vejbestyrelsen sender et login til entreprenøren - se også quick-guiden i linklisten til højre.

Selve portalen findes på www.vinterman.dk/ruteportal​ ​​
Oprettet
14-12-2018.
Senest opdateret
14-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index