Søg

Historiske data

Før kommunalreformen i 2007 blev saltningforbrug og snerydning udført af amterne på såvel amtsvejene som det tidligere statsvejnet, der var noget mindre end efter kommunalreformen. 

Opgørelsen i linklisten til højre er baseret på de samme fire tal som anvendes i de aktuelle statistikker:
 
·       Antallet af udkald til saltning
·       Saltforbruget i tons
·       Saltforbruget i kg/m²
·       Antallet af timer til snerydning opgjort pr. 100 km spor
 
Opgørelserne findes i tabelform opgjort på landsplan, for hvert amt samt fordelt på de tidligere statsveje og amtsveje. Der findes desuden opgørelser pr. vintersæson, kalenderår og måned.
 
​​
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
01-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index