Søg

Normalvinter

Normalvinteren
 
Normalvinteren er siden 2015 defineret som gennemsnittet af de 14 kalenderår fra 2000 til 2014 hvor 2010 springes over. Kalenderåret 2010 var en ekstremvinter, der ikke medregnes i den nye normalvinter.
 
En normalvinter på statsvejnettet er beskrevet ved:
 
·       107 udkald til saltning
·       58.700 tons saltforbrug
·       181 timers snerydning pr. 100 km
·       93,1 som saltindeks
 
De tre første tal gælder udelukkende statsvejnettet mens saltindekset beskriver vinterens hårdhed i gennemsnit på landsplan. En fejl i saltindekset den 29. december 2014 har medført, at saltindekset for normalvinteren nogle steder er anført som 92,9.

Udover selve gennemsnitsværdien er normalvinterens gennemsnitlige fordeling henover vnteren bestemt. 
 
Normalvinteren og dens fordeling kan bl.a. anvendes til
 
·       Normalvinteren kan anvendes til en relativ opgørelse over hvor langt henne i vinteren, man er på en given dato. F.eks. ligger knap 30 % af vinteren før nytår mens godt 70 % ligger efter nytår
·       Normalvinteren kan anvendes til en geografisk opgørelse, der viser hvordan de enkelte områder af landet normalt ligger i forhold til landsgennemsnittet. F.eks. ligger Esbjerg-Tønder næste 30 % lavere end landsgennnemsnittet mens andre dele er tilsvarnede højere
·       Den aktuelle vinters saltindeks opgøres løbende og sammenlignes med normalvinteren til beskrivelse af hvor meget den aktuelle vinter er hårdere eller mildere end normalt
 
 
Den tidligere normalvinter
 
Frem til 2015 har normalvinteren været baseret på beregning af det gennemsnitlige forbrug samt saltindeks for de 10 vintre fra efteråret 1999 til efteråret 2009. Den tidligere normalvinter på statsvejnettet er beskrevet ved:
 
·       100 udkald til saltning
·       55.000 tons saltforbrug
·       170 timers snerydning pr. 100 km
·       87,1 som saltindeks
 
De tre første tal gælder udelukkende statsvejnettet mens saltindekset beskriver vinterens hårdhed i gennemsnit på landsplan.
 
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
06-04-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index