Søg

Saltindeks

Vinterens hårdhed bestemmes løbende ved beregning af et saltindeks. Saltindekset svarer til oliebranchens graddage og er et indeks for det forventede saltforbrug på et vejnet.
 
Saltindekset er opstillet efter saltforbruget på et vejnet, der præventivt saltes. Det anvendes også ofte til en direkte beskrivelse af de vejrafhængige udgifter til vintertjeneste. Her er naturligvis også en sammenhæng, men man skal være opmærksom på saltindeksets begrænsninger. Udgifter ved snerydning på stier og veje, der normalt ikke saltes vil f.eks. være dårligt afspejlet i saltindekset.
 
Aktuelt saltindeks
 
I opgørelsen med det aktuelle saltindeks sammenlignes den aktuelle vinter med normalvinteren såvel på landsplan samt for de tidligere vejcentre og pr. vejrområde. I denne oversigt vises:
 
·       To kolonner med den tidligere normalvinters saltindeks som absolut værdi samt i procent
·       To kolonner med den aktuelle sæsons saltindeks samt hvor meget dette udgør af en hel normalvinter
·       En sidste kolonne med angivelse af hvor stor den aktuelle sæsons saltindeks er i forhold til normalvinteren pr. dags dato. Er tallet over 100 vil den aktuelle vinter have været hårdere end normalt pr. dags dato. Er tallet under 100 vil den aktuelle sæson have været mildere end normalt
 
Når sæsonen er slut, vil de sidste to kolonner altid være ens.
 
Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
20-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index