Søg

Statistik: Saltning og snerydning

Vinterstatistikkerne dækker statsvejnettet og består af hhv. aktivitetsstatistikker samt en kalendermæssig opgørelse. Begge dele opdateres flere gange dagligt i vintersæsonen.

Aktivitetsstatistikker 

For statsvejnettet opgøres følgende fire tal:

·       Antallet af udkald til saltning

·       Saltforbruget i tons

·       Saltforbruget i kg/m²

·       Antallet af timer til snerydning opgjort pr. 100 km spor

Tallene er desuden fordelt geografisk efter de 6 tidligere vejcentre og er desuden fordelt over fire sider opgjort pr. vintersæson, kalenderår, halvår og måned. 

Kalendermæssige opgørelser 

De kalendermæssige opgørelse viser hvilke dage, der er kaldt ud til saltning og/eller snerydning mindst et sted indenfor det angivne område. Der gælder følgende om opgørelserne: 

·       For statsveje er opgørelsen geografisk fordelt på de 6 tidligere vejcentre og viser, når mindst en kørebanerute er kaldt ud den pågældende dato

·       For kommuneveje sker opgørelsen kun for de kommuner, der har ønsket tal fra Vinterman medtaget

·       Kommunevejsoversigterne er desuden fordelt på udkald på kørebaner og stier

 ​

Oprettet
15-04-2014.
Senest opdateret
04-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index