Søg

MMOPP

Dimensioneringsprogrammet MMOPP er udviklet til dimensionering af vejbefæstelser ud fra indgangsparametrene trafikbelastning, underbund og materialevalg. Det kan også anvendes til at dimensionere forstærkningsbelægninger.   

Programmet er baseret på en række vejregelparametre. For at undgå at brugerne kan komme til at dimensionere på et forkert grundlag, er en række vinduer i programmets opsætning fastlåst.

Brugere, der ønsker at ændre på disse parametre, kan få tilsendt en vejledning ved henvendelse til Susanne Baltzer, formand for vejregelgruppe for dimensionering af vejbefæstelser, Vejdirektoratet, sub@vd.dk

MMOPP 2017 Brugervejledning​

MMOPP 2017 Guidance (English)​

MMOPP 2017 (PC-program)

Løsning på kendte installationsproblemer

Oprettet
05-01-2012.
Senest opdateret
30-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index