Søg

SIGLYS-web

 
Om SIGLYS-web:
SIGLYS-web er et web-baseret forvaltningssystem, der bruges af kommuner, stat, elselskaber og vedligeholdere til at administrere signalanlæg i et givent område.
SIGLYS-web giver adgang til en database indeholdende information om for eksempel:
 
Administrative data
Styre-apparater
Master
Detektorer
Udgifter/
budgetter
Historik / Måle-aflæsninger
Ejer
Forvalter
Vedligeholder
Etableringsår
Drifts-oplysninger
Apparattype
Driftstype
Overvågning
Teleoperatør
Mastetyper
Antal klemme-rækker
Fundamenter
Opspændings-udstyr
Signaltype
Lyskilde
Detektor-typer
Antal
Placering
Budgetter
Udgifter
Budget
frem-skrivninger
Faktura-information
Tilbudslister
Entreprise-lister
Tegnings-arkiv
Anlægsdok.
Dokument-
håndtering
Måler-aflæsninger
Estimeret forbrug
 
Der er desuden mulighed for at etablere forbindelse mellem SIGLYS-web og GIS for at få et bedre geografisk overblik over signalanlæggene.
Alle signalanlæg er identificeret ved vejnummer og kilometrering på den pågældende vej samt eventuelt den eller de krydsende veje.
SIGLYS-web er udstyret med brugerstyring således at der kan gives begrænset adgang for nogle parter ligesom det er muligt at bestemme hvem der har rettigheder til at redigere i data.
Fordelen ved en web-baserede database i forhold til det tidligere databasesystem, er at den er lettere tilgængelig, centralt placeret og flere kan arbejde/kigge i databasen samtidig.
Med SIGLYS-web opnår man et opdateret overblik over sine signalanlæg. Der kan genereres rapporter med oplysninger og mængder og det giver bl.a. mulighed for at udarbejde et præcist udbudsmateriale. Arbejdet med udbud understøttes også af funktionen "Entrepriselister" og "Tilbudslister" i SIGLYS-web.
 
Prøv SIGLYS-web
For de, der ønsker at prøve systemet, kan der udleveres brugernavn og password for en begrænset periode. Henvendelse til Pia Westergaard,  piaw@cowi.dk, tlf.: 87 39 68 68.
Oprettet
21-03-2012.
Senest opdateret
02-05-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index