Søg

VEJLYS-web

 
Om VEJLYS-web
VEJLYS-web er at forvaltningssystem, der bruges af kommuner, stat og elselskaber til at administrere gade- og vejbelysningen i et givent område.
VEJLYS-web giver adgang til en database indeholdende information om for eksempel:
 
Administrative data
Master
Armaturer
Udgifter/
budgetter
Arkiv / måleaflæs-ninger
Ejer
Elselskab
Vedligeholder
Etableringsår
Driftsform
Risikogruppe
Opstillingsforhold
Mastetyper
Armtyper
Fundamenter
Forsyning
Effektdæmpning af belysning
Armaturtyper
Lyskilder
Spejlstillinger
Installeret effekt
Eftersyn mm.
Gruppeskift
Budgetter
Udgifter
Budget-
fremskrivninger
Fakturainfo
Tilbudslister
Entrepriselister
Tegningsarkiv
Dokument-
håndtering
Måleraflæsninger
Timetæller-
aflæsninger
Installeret effekt
Estimeret forbrug
 
Vejbestyrelsen har adgang til alle data i databasen. Hvis vedligeholdelsesopgaven er udbudt til en entreprenør, kan denne også få adgang til databasen med undtagelse af Udgifter/budgetter. Det kan være en fordel, at entreprenøren på forhånd kan slå op i databasen, hvad det er for en type anlæg, han skal ud til i tilfælde af reparationer mm. Nogle vælger også at lade entreprenøren stå for opdateringen af databasen.
Med VEJLYS-web opnår man et opdateret overblik over sin vejbelysningsmasse. Det giver bl.a. mulighed for at udarbejde et præcist udbudsmateriale. Arbejdet med udbud understøttes af funktionen "Entrepriselister" og "Tilbudslister" i VEJLYS-web.
 
Prøv VEJLYS-web
For de, der ønsker at prøve systemet, kan der udleveres brugernavn og password for en begrænset periode. Henvendelse til Pia Westergaard, piaw@cowi.dk, tlf.: 87 39 68 68.
Oprettet
21-03-2012.
Senest opdateret
02-05-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index