Søg

WebVand

​WebVand er et system til håndtering af afvandingsdata under anlægsarbejder.
  
Tilsyn og Entreprisestyring samt Vejdirektoratets anlægsentreprenører anvender det webbaserede system WebVand til registrering og dokumentering samt klarmelding og godkendelse af de udførte afvandingselementer. De godkendte elementer overføres elektronisk til entrepriseafregnings-systemet JobManager. 
 
Ved entreprisens afslutning indmelder entreprenøren afvandingsdata, som danner grundlag for en opdatering af ”Som udført”-afvandingsplaner”, i det på entreprisen anvendte projekteringssystem (Vejvand).
  
Oprettelse af entrepriser i WebVand 
Har du brug for at få oprettet en ny entreprise skal du rette henvendelse til Webvand-administrator Thomas Enggard Henrichsen (teh@vd.dk).
  
Har du spørgsmål til systemet eller brug for at få oprettet eller slettet brugere på en entreprise, kan du også kontakte Thomas Enggard Henrichsen. 
  
Ligeledes er det administratoren, der afholder kursus for nye brugere af Webvand. 
 

 Link

 

Hvis du gerne vil se programmet kan du logge på med:

Brugernavn: vds_k 
Password: 1234​

Oprettet
11-03-2019.
Senest opdateret
13-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index