Søg

Lommebog for afmærkning af vejarbejder

Formålet med lommebogen er at sikre trafiksikkerheden og sikkerheden for vejarbejdere ved brug af egnet afmærkning og afspærring.

Lommebogen er primært rettet mod afmærkning af vejarbejder i åbent land og byområde, og til entreprenørens planlægning og udførelse herunder grave- og rådighedsansøgninger samt opstilling, ændring og fjernelse af afmærkning

Publikationen afløser ''Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m." fra 2014.​

Anvisningerne i denne lommebog er udarbejdet på grundlag af Håndbog om afmærkning af vejarbejder m.v. Anvisningerne vil almindeligvis samtidigt være tilstrækkelige til også at opfylde arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdstilsynet, som har haft lommebogen til gennemsyn, finder at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet lommebogen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Trykte eksemplarer af lommebogen kan købes hos Vejdirektoratet.

Bestilles pr. Mail på adressen: trykkeri@vd.dk

Husk at skrive kontaktperson, adresse, ønsket antal, faktureringsoplysninger og CVR nummer i mailen.
Bogens pris er 80.- pr. stk. + moms og forsendelse.

Fra 1/6-2018 vil der blive givet nedenstående rabatter:

150 til 299 stk. = 10 % rabat

300 til 499 stk. = 20 % rabat

500 til 799 stk. = 25 % rabat

800 til 999 stk. = 30 % rabat

1000 + stk. = 35 % rabat​​

Forside.jpg

Oprettet
16-04-2018.
Senest opdateret
16-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index