Søg

Vinter

Glatføremålestationer
Vejdirktoratet tilbyder rådgivning vedr. etablering og drift af glatføremålestationer  - læs mere under "Glatføremålestationer"​ under link til venstre

Vinter IT-systemer
Med forankring i Vinterudvalget er der udviklet to centrale systemer til støtte for vintertjenesten på stats- og kommunevejnettet:
 • VejVejr, glatførevarslingssystemet der giver adgang til nedbørs- og skybilleder og webkameraer samto bservationer og prognoser fra ca. 500 målestationer.

 • Vinterman, som system til støtte under udkald, dokumentation og opfølgning på forbrug samt afgivelse af meldinger om føret  og indsats.​

Overvågning, varsling og udkald.
Vejdirektoratets Vintervagt overvåger vejnettet 24/7 fra oktober til og med april måned, og kan være behjælpelig med overvågning, varsling og udkald. 

Der kan tilbydes følgende modeller:

 • Model 0 - orientering.
  Vintervagtcentralen orienterer vejmyndigheder og private, når der igangsættes glatførebekæmpelse på statsvejene i et konkret område.Tjenesten foregår via SMS eller telefonrobot.
 • Model 1 – overvågning og varsling.
  Vintervagtcentralen overvåger kommunens vejnet og varsler ved personlig telefonkontakt kommunen 4 timer før en indsats kan forventes.Herefter overdrages overvågningsansvaret til kommunen. Når en forestående indsats ikke længere ventes, går overvågningsansvaret tilbage til vintercentralen i Aalborg.Aftalen indgås som en varig aftale, men kan årligt opsiges pr. 1. november med tre måneders varsel. 
 • Model 2 – overvågning og udkald.
  Vintervagtcentralen både overvåger og foretager udkald på aftalte ruter på kommunens vejnet. Efter udkald overdrages selve styringen af indsatsen til kommunen ved personlig telefonkontakt.
  Kommunen er entreprisestyrer, og sørger altid for salt, tilsyn, entreprenører, materiel mv.
  Aftalen indgås som en varig aftale, men kan årligt opsiges pr. 1. november med tre måneders varsel.

Hvis du vil vide mere om produkterne, så kontakt Ida Litske Bennedsen på il@vd.dk eller 7244 3471.​​​​​​​​​

Oprettet
21-04-2012.
Senest opdateret
06-09-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index