Søg

DANBRO

Vejdirektoratet tilbyder broforvaltning målrettet kommunens behov.  Ved hjælp af broforvaltningssystemet DANBRO kan kommunen sikre optimal brug af de økonomiske og administrative ressourcer på vedligeholdelsen af kommunens bromasse.

Broservice fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har siden 1980 assisteret mange kommuner og styrelser med broserviceydelser ved hjælp af broforvaltningssystemet DANBRO. Systemet er beregnet til kommunal bygværksvedligeholdelse.

Broserviceydelser inkluderer:

 • Registrering af bygværkernes placering, administrative og tekniske data.
 • Generaleftersyn af bygværkernes tilstand samt reparationsforslag.
 • Udvidet løbende vedligeholdseftersyn for registrering af vedligeholdsbehov.
 • Prioritering og planlægning af fremtidige reparationsarbejder.
 • Årlige vedligeholdsprogrammer til kommunens driftspersonale.
 • Bygherreassistance ved udlicitering af brovedligeholds- og reparationsarbejder.
 • Efteruddannelse af driftspersonale i den tekniske forvaltning.

10 servicetilbud til kommunerne

Nedenstående er en liste over Vejdirektoratets 10 servicetilbud på broforvaltningsområdet. Servicetilbud – der danner en samlet servicepakke, men som også kan benyttes enkeltvis.

 1. Landsdækkende broforvaltningssystem, med dataoverførsel til GIS systemer
 2. Registrering af bygværker
 3. Eftersyn – general- og vedligeholdelse
 4. Teknisk rådgivning – valg af den rigtige reparationsmetode
 5. Budgetlægning
 6. Prioritering
 7. Udbud af vedligeholdelse og reparation
 8. Uddannelse og træning i broforvaltning
 9. Specialrådgivning – ikke bare broer
 10. Fjernforvaltning – en pakkeløsning til kommunerne

​​​

 

 Kontakt

 
Peter Nielsen
(DANBRO)
Telefon: 7244 2483
E-mail: pn@vd.dk​
Oprettet
13-12-2016.
Senest opdateret
14-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index