Søg

Mastra på kort

Adgang via kort er den mest selvfølgelige og enkle, når man skal se og arbejde med tællinger i Mastra. Trafiktal vises og tilrettes på zoombare kort med direkte kobling til udtræk i Mastra. 

Unikort

I Unikortet er der mulighed for at lægge ”passive” lag med forskellige administrative oplysninger ind over et ”aktivt” lag, som f.eks. kunne være med tællingerne. Det aktive lag vælges efter den arbejdsopgave, man er i gang med at udføre, og de passive lag (f.eks. kommunegrænser, husnumre og veje) til- og fravælges for at gøre overskueligheden i arbejdsopgaven optimal.

I Unikort vises også vejene i vejman.dk og i CVF (Den Centrale Vej- og Stifortegnelse). Vi tilføjer løbende, og i dialog med vores brugere, flere og flere lag med informationer til UNI-kortet.​​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
05-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index