Søg

Nøgletalsdatabase

Med Mastras Nøgletalsdatabase får kommunen adgang til trafiknøgletal fra samtlige trafiktællinger, som er foretaget af Vejdirektoratet, og de kommuner, som deltager i Mastra samarbejdet. Nøgletalsdatabasen gør det derfor muligt at foretage sammenligninger og trafikberegninger, som ikke alene er baseret på kommunens egne data.

Adgang via internettet​

Nøgletalsdatabasen er et nemt og hurtigt opslagsværk over nøgletal fra trafiktællinger fra hele landet. Nøgletalsdatabasen er et internetbaseret program hvilket betyder, at man altid kører på seneste version uden selv at skulle have besvær med opdateringer. Når man har fået adgang til Nøgletalsdatabasen, kan adgangen benyttes, uanset hvor man befinder sig.

 

Samspil med kMastra og iMastra

Hvis en forvaltning har valgt trafikdatabehandling i enten kMastra eller iMastra, har forvaltningen samtidig adgang til den landsdækkende Nøgletalsdatabase. Selvom man ikke har trafiktællinger, man ønsker behandlet i enten kMastra eller iMastra, kan man sagtens have et ønske om at kunne se de nøgletal, der er indsamlet af Mastra forvaltninger fordelt over hele landet. Dette er muligt i Nøgletalsdatabasen.

Opdatering og historik

Et antal forskellige nøgletal (f.eks. årsdøgn, hverdagsdøgn, julidøgn, Æ10-tal, lastbiltrafik, gennemsnitshastighed) overføres jævnligt fra kMastra og iMastra. Dette sker selvfølgelig automatisk.

 

Nøgletalsdatabasen indeholder desuden nøgletal helt tilbage fra 1993, hvor Vejdirektoratet og amterne var alene om at benytte Mastra. Nøgletalsdatabasen er altså en nem måde at få overblik over de tællinger, amterne har foretaget. De første kommuner har benyttet kMastra fra 2000.

Ansvarlige brugere

Benyttelse af nøgletal sker på brugernes ansvar. Det vil sige, at man i samarbejdet forpligter sig til f. eks. kun at benytte nøgletallene til eget brug, med mindre andet er aftalt med dataejeren. Når man logger sig på Nøgletalsdatabasen, møder man derfor på forsiden en beskrivelse af de forbehold, man altid bør holde sig for øje.

Udtræk af data

Nøgletal kan udskrives med fokus på enten tælling eller hastighed. Der kan også skrives til Excel, hvis data skal viderebearbejdes.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
05-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index