Søg

Trafiktællinger

Trafiktællinger kan anvendes til en række analyser omkring ulykker, hastigheder samt mange andre trafikale vurderinger. Med hjælp fra Vejdirektoratet eller fra en privat tælleoperatør til trafiktællinger sikrer man sig et vigtigt beslutningsgrundlag på teknisk og politisk plan til både trafiksikkerhedsvurderinger, vej- og trafikplanlægning og vejvedligeholdelse.

Bedre trafiksikkerhed

Inden for trafiksikkerhed bruges tællingerne både til ulykkesanalyser, uheldsbekæmpelse, hastighedsmålinger, trafiksanering samt regulering og planlægning af cykelstier.

Blandt andet vurderes en vejs sikkerhed ud fra antallet af uheld i forhold til hvor meget trafik, der er på vejen. Disse data kan herefter bruges til at foreslå løsninger i form af forbedring af kryds, signalanlæg, bump, afmærkning og færdselstavler mv.

Få et bedre overblik

Inden for vej- og trafikplanlægning bruges tællingerne til at opnå generel viden om trafikken samt til at lave støjberegninger og kapacitetsmålinger. Tællingerne giver et overordnet billede af den trafikale situation i kommunen eller i specifikke områder. Ændringer i trafikmængden er ofte en af de første indikatorer på ændringer i den økonomiske aktivitet i et givent område.

Trafiktællingerne bruges også til at bestemme trafikken på de enkelte vejstrækninger samt til at lave prognoser vedrørende situationen om 5, 10 og 15 år.

Optimal vejvedligehold

Planlægning af vejvedligeholdelse kræver bl.a. kendskab til de belastninger, som trafikken udsætter vejene for: Jo større og jo tungere trafikken er, jo hurtigere nedbrydes vejen.

Trafiktællinger bruges derfor som et vigtigt grundlag for at beregne disse belastninger og optimere vedligeholdelsen af vejbelægningerne. Det samme gælder for vejslidsberegninger, idet disse tager udgangspunkt i trafiktællinger, der bruges for at beregne Æ10-faktorer (belastninger) som for store køretøjer for eksempel busser, lastbiler og sættevognstog.

Efterbehandling af trafiktællinger

Vejdirektoratet tilbyder let og hurtig efterbehandling af kommunernes trafiktællinger og hastighedsmålinger via Mastra.

Ved brug af Mastra følger samtidig adgang til Nøgletalsdatabasen, som indeholder nøgletal fra hele landet. Er data lagt i Mastra, er der mulighed for et stort antal mere specialiserede udskrifter og f.eks. dataudveksling med vejman.dk.​​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
05-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index