Søg

Trafiktal fra Mastra direkte i vejman.dk

Du kan på en nem måde udnytte dine trafiktal fra Mastra i vejman.dk. Fordelen ved at se trafiktallene i vejman.dk er, at det er de nyeste tællinger og dermed de mest præcise oplysninger om trafikken, der anvendes i vejman.dk.

En stræknificeringsproces gør det lettere at få dine trafiktal ind i vejman.dk.

Stræknificering af trafiktal

I vejman.dk ligger trafiktallene knyttet til strækninger, og da trafiktællinger er knyttet til punkter, nemlig de punkter, hvor tælleapparaterne har været sat op, skal der foregå en behandling af Mastras trafiktal, inden de kan vises i vejman.dk. Denne behandling kaldes stræknificering.

Overførsel af trafiktal fra mastra til vejman.dk - stræknifisering

Stræknifisering af trafiktal foregår i Mastra og kræver kun få, enkle tiltag af brugeren.

Processen forløber således:

1.     Overførsel af strækninger med sidste års trafiktal fra vejman.dk

2.     Tilpasse eller udpege strækningsgrupper og herefter tilpasse delstrækninger i forhold til trafikniveau. Identifikation af tællinger, der skal indgå i stræknificeringen (programmet genererer en liste, som brugeren så fjerner upålidelige tællinger fra)

3.     Stræknificering – opdatering af strækninger med nyeste års trafiktal

4.     Tilbageførsel af stræknificerede trafiktal til vejman.dk Trafiktallene Årsdøgntrafik (ÅDT), Hverdagsdøgntrafik (HDT), Julidøgntrafik (JDT), Lastbils-ÅDT og Æ10 stræknificeres i processen​

Mange kommuner foretager i dag stræknificeringsprocessen. Trafiktal på alle statens veje er desuden genereret i systemet.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
05-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index