Søg

iMastra

iMastra er det basale og fuldstændige system med alle funktionaliteter og underprogrammer til håndtering af trafiktællinger. Det retter sig mod vejforvaltninger med stort tælle- og efterbehandlingsbehov af data og benyttes bl.a. af Vejdirektoratet til drift af statens veje.  Programmet giver detaljerede oplysninger om målinger og udtræk af diverse nøgletal. 

Indlæsning af målinger

Trafikdata fra tælleapparater indsendes via e-mail eller upload til iMastra, som automatisk behandler de indkomne mails, indlægger data i databasen og foretager opregning til diverse nøgletal.

Adgang til detaljerede målinger fra samtlige Mastra brugere

Med iMastra får kommunen adgang til alle detaljerede målinger, som Vejdirektoratet og Mastra kommunerne (pt. ca. 85) har lagt i systemet.

Nøgletal fra samtlige Mastra brugere overføres automatisk til den landsdækkende Nøgletalsdatabase, som indeholder årsdøgn, hverdagsdøgn, julidøgn, Æ10-tal, lastbiltrafik og gennemsnitshastighed. Er der et eller flere målesteder, man ikke ønsker at delagtiggøre andre i, er der mulighed for at fravælge overførsel.

Stationsregister

Stationsregisteret giver mulighed for at få styr på alt det administrative omkring tællestationerne, f.eks. placering af spoler, fotos af tællestedet samt mulighed for at føre log over stationerne.

Datakontrol

iMastra indeholder mulighed for at kontrollere, om de tællinger, som sendes ind, er troværdige. Forskellige kontroller, som kan slås til eller fra, afgør om de indsendte data evt. skal markeres som værende utroværdige. I Datakontrol-modulet er det derfor muligt at godkende eller slette data.

GIS-funktionalitet

Data kan ses på kort, og der er mulighed for med kortet som udgangspunkt at bestille rapporter og redigere oplysninger om tællestederne.

Trafiktyper og opregning

For at kunne opregne målingerne til pålidelige nøgletal benytter iMastra en lang række opregningsfaktorer. Oplysninger om køretøjsart (f.eks. ”Motorkøretøjer”) samt oplysning om trafiktypen på vejen (f.eks. ”By- og lokaltrafik”) er med til at bestemme, hvilke af de mange opregningsfaktorer, der skal anvendes ved opregningen.

Rapporter

Når man i iMastra bestiller trafikrapporter, kan man vælge at få disse tilsendt via e-mail.  Rapporterne kan dertil udskrives som PDF eller overføres til regneark, hvor data kan viderebearbejdes. iMastra har en lang række foruddefinerede rapporter, men der er også mulighed for selv at definere indholdet i udtræk​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
05-04-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index