Søg

Styr på data i kolding

Interview med Troels T. Kragh, Kolding kommune

Efter kommunalreformen i 2007 blev den nuværende Kolding Kommune stiftet af de tidligere kommuner: Kolding, Lunderskov, Vamdrup og dele af Christiansfeld og Egtved. Troels T. Kragh der er ingeniør og afdelingsleder i Kolding fortæller:

"Efter kommunesammenlægningen skulle vi samle 1.200 km. vejdata i ét system”.

Dette drejede sig vel at mærke om et system, der kunne administrere alle data på én gang.

”Først skulle vi rydde kraftigt op i de eksisterende data og vi kunne se, at der var mange huller der skulle lukkes”.

Der var et slip i data fra de gamle kommuner, og de data der var på plads skulle ensrettes.

”Vi har hele tiden haft en fornemmelse af vejenes tilstand, men vi havde brug for et værktøj, der kunne lave en total opsamling og sammenligne vejene fra den ene ende af kommunen til den anden”.

I forbindelse med et funktionsudbud blev det særlig aktuelt for Kolding at danne sig et fuldstændigt overblik over de 1.200 km vejes tilstand.

”Vi mødtes indledningsvist med ingeniør Susanne Baltzer fra Vejdirektoratet, der lavede udbudsmaterialet og rådgav os”.

Vejdirektoratet har herefter hjulpet Kolding med at registrere tilstanden af hele vejnettet ved hovedeftersyn og målinger, hvor data blev sendt direkte til vejman.dk.

”Vi har brugt det meste af 3 år på at komme helt i hus med komplette data. Disse data giver os nu mulighed for at lave belægningsoptimering og strategirapporter, der muliggør en langsigtet planlægning af indsatsen og et overblik over de fremtidige økonomiske behov”.
 

Kolding og Vejdirektoratet har undervejs haft en rigtig god dialog og har nu indgået et 3-årigt samarbejde om tilstandsregistrering og vedligeholdelse af data.

”Vi ønsker, at data fortsat holdes ved lige. Derfor får vi nu gennemgået en tredjedel af vejnettet hvert år. Dette giver en mere ensartet vejvedligeholdelse på tværs af hele kommunen. Samtidig er det nu muligt for os løbende at følge op på, om der leves op til aftalegrundlaget i funktionskontrakten.”

Nu kommer næste etape, hvor medarbejderne skal lære at bruge alle de data, de har fået adgang til i systemet. Det er derfor planlagt, at Troels med en af sine kolleger skal undervises i belægningsoptimering via sidemandsoplæring. Ved sidemandsoplæringen tilrettelægges undervisningen efter de specifikke udfordringer, som de oplever til dagligt i Kolding.

Ønsker du at høre mere om Vejdirektoratets ydelser samt mulighed for løbende samarbejdsaftaler, er du meget velkommen til at kontakte Peter S. Jensen på mail
peje@vd.dk, eller tlf. 4124 1465.
Oprettet
28-09-2015.
Senest opdateret
28-09-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index