Søg

En travl hverdag

Lars er ansvarlig for Vejdirektoratets målekøretøjer

Lars Ørum har i godt 8 år været ansvarlig for Vejdirektoratets målekøretøjer. Han er måletekniker og har en baggrund fra Forsvaret, hvor han arbejdede med overvågning af det danske luftrum.
 
Lars er ansvarlig for indkøb og ombygning af Vejdirektoratets mange målekøretøjer. Han udarbejder bl.a. de overordnede kriterier for selve ombygningen af køretøjerne, så de opfylder funktionskravene og lever op til vejstandarderne. Lars har dertil et tæt samarbejde med målerne, der som daglige brugere af køretøjerne kommer med input og forslag til indretningen, ligesom de kan have specifikke ønsker til typen af det køretøj, der jo fungerer som deres primære arbejdsplads. 
 
Det er samtidig Lars der står for den daglige drift og vedligeholdelse af målekøretøjerne og udstyret og han er herunder ansvarlig for service, syn og kalibrering.
 

Kalibrering af målerudstyret

Hvert forår kalibreres alt målerudstyret. For nogle køretøjers vedkommende sender leverandøren sine teknikere til Danmark til et årligt eftersyn, mens andre målekøretøjer kalibreres mod andre tilsvarende køretøjer i udlandet. Af denne årsag køres friktionsmålebilen hvert forår til Norge, hvor han bruger en uge på at kalibrere udstyret op mod nordmændenes. Tilsvarende deltager han ca. hvert andet år i et stort kalibreringsmøde i Holland, hvor Vejdirektoratets faldlodsmåler kalibreres mod op til 20 andre køretøjer fra hele Europa.
 

Vejdirektoratets målinger

Vejdirektoratet foretager som bekendt en lang række forskellige målinger på statsvejene, der både er medvirkende til at beskrive vejenes aktuelle tilstand, og som også bruges til at estimere vejenes fremtidige behov for vedligeholdelse.
 
”Jeg foretager selv næsten alle de typer målinger, der udføres i Vejdirektoratet. Som den eneste udfører jeg målinger af vejbump, hvor jeg kontrollerer, at de lever op til vejreglerne. Det kan være i forbindelse med almindelig forebyggende kontrol, men det kan også være for at afgøre tvivlsspørgsmål og tvister eksempelvis mellem en kommune og beboerne i grundejerforening”, fortæller Lars.
 
Ud over bumpbilen foretager Lars målinger med HSD’en, ARAN’en (Automatic Road Analyzer), Friktionsmåleren, Faldloddet, Stibilen og Reflektionsmåleren. Derudover laver Lars termografiske målinger (til glatførevarsling) indmålinger (af vejenes tværprofiler mm.), og han udfører visuelle eftersyn også kaldet hovedeftersyn af alt fra villaveje til motorveje.
”Den mest spændende oplevelse jeg i arbejdsregi har haft i udlandet var, da jeg var i Australien med vores High Speed Deflektograf (HSD’en). Det var godt nok ikke for at kalibrere den, men for at udføre en forskningsopgave, da de ikke selv havde udstyret hertil”, fortæller Lars, der af samme årsag har kørt i Sverige.
 

Kommunekontakt

Lars står for den primære kontakt til en række kommuner, som han udfører målinger for på mere eller mindre fast basis.
lars.jpg
Til daglig arbejder Lars også utrolig tæt med Peter Jensen. Peter har tæt kontakt til mange af de andre kommuner i resten af Danmark. Som teamleder er det Peter, der tilrettelægger og koordinerer det daglige arbejde for alle målerne. Dette gør han hovedsageligt fra sit kontor i Fløng, som han deler med Lars, men han har også faste dage, hvor han arbejder fra kontoret i Skanderborg.
 
”Vi samarbejder utrolig tæt og kan overlappe på hinandens opgaver. Når den ene af os ikke er der, kan den anden altid svare på spørgsmål fra kommunerne”, fortæller Lars. Lars og Peter er også altid et fast makkerpar både på årets Kommuneworkshop og vejman.dk årsmøde, hvor de er at finde på en stand i udstillingen.
 
Oprettet
06-06-2016.
Senest opdateret
13-06-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index