Søg

Trafikinformation fra Vejdirektoratet og udvalgte kommuner

Trafikinformation fra Vejdirektoratet og udvalgte kommuner

Det er muligt at modtage trafikinformation indeholdende information om aktuelle hændelser, planlagte begivenheder, der er til gene for trafikken, samt information om planlagte og aktuelle vejarbejder. Du kan få adgang til Vejdirektoratets datafeeds via https://nap.vd.dk​

Ud over aktuel trafikinformation kan du finde information om trafiktætheden (Traffic Flow) fra de mange enheder, der placeret i og langs det danske vejnet. Data kommer fra udvalgte dele af motorvejsnettet og fra udvalgte veje i Aalborg og Aarhus Kommune.

Informationerne sendes primært i formatet Datex II.

Datex II er det mest almindelige XML-format til modtagelse af aktuelle vej- og trafikmeldinger til integration i egne produkter og services.

Trafiktæthedsdata (Traffic flow data) kan integreres i andre produkter og services som røde, gule og grønne vejsegmenter (korte strækninger). Der foretages i øjeblikket trafiktæthedsmålinger fra udvalgte områder af landet. Data fra Aarhus Kommune er med i datafeed'et, men kan også hentes på Open Data Aarhus.

”Live” billeder fra webkameraer langs det danske vejnet. Det er muligt at få adgang til godt og vel 400 webkamerabilleder via et feed, der løbende vedligeholdes af Vejdirektoratet, således at hvis et webkamera tages ud af drift, så forsvinder det fra feedet, lige som hvis et nyt tilføjes, så vil det komme med i feedet. Webkameraerne langs vejene ejes af og vedligeholdes enten af Vejdirektoratet, en kommune eller i nogle få tilfælde en privat aktør (Storebælt eller Sund og Bælt). For aftale om adgang til feed med webkamerabillede kontakt venligst 

Christian von Huth; crvh@vd.dk, +45 7244 3499​ 


​​

 
National Access Point for Data

At this National Access Point for Data (single point of access) you will find information regarding the traffic information services that The Danish Road Directorate offers.
 
Our services includes information about safety related traffic information and other current traffic messages such as ongoing and planed roadworks and events, as well as access to traffic flow data for parts the country. The information can be received in a few different XML-formats such as Datex2 and JSON.
 
You can also get access to “live” webcam pictures from webcams along the Danish road network. 
 
Please refer to the left menu for prices and details about the products.

You can look into the website via this link: https://nap.vd.dk/​ 

For any questions please contact Christian von Huth; crvh@vd.dk, +45 7244 3499 or Charlotte Holstrøm; ch@vd.dk, +45 7244 3489
 
Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
27-11-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index