Søg

Rådgivningsydelser

På denne side samt via menuen til venstre kan du læse om, hvilke rådgivningstyper vi tilbyder.

Bedre resultater med en målrettet indsats

På nationalt plan er der gennem en årrække arbejdet på at forbedre trafiksikkerheden.

Færdselssikkerhedskommissionens seneste handlingsplan: 2013-2020 „Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar“ er en overordnet fælles vision for det danske trafiksikkerhedsarbejde. Planen har som mål, at der i 2020 maksimalt bør være 120 dræbte, 1000 alvorligt tilskadekomne og 1000 lettere tilskadekomne i trafikken i Danmark.

Et ambitiøst mål kræver en fokuseret indsats. Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler landets vejmyndigheder at anvende en række aktiviteter og metoder til at målrette og effektivisere den vejtekniske indsats.

Vejdirektoratet tilbyder rådgivning indenfor både ulykkesforebyggende og ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde samt rådgivning indenfor tilgængelighed.

Hvorfor bruge Vejdirektoratet?

Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld.

Vi benytter uddannede trafiksikkerhedsrevisorer til al rådgivning indenfor ulykkesforebyggende og ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde.

Der benyttes uddannede tilgængelighedsrevisorer ved al rådgivning indenfor tilgængelighedsrevision. Vi benytter lokale teknikere til stedfæstelse af uheld på det kommunale vejnet.

Ulykkesforebyggende trafiksikkerhedsarbejde

Indenfor ulykkesforebyggende trafiksikkerhedsarbejde tilbyder Vejdirektoratet b.la. følgende:

 • Trafiksikkerhedsinspektion
  Trafikulykker kan forebygges ved en trafiksikkerhedsgranskning af eksisterende veje. Ved at udpege de elementer, på den eksisterende vejs udformning, indretning og udstyr, der skaber farlige situationer for trafikanterne, kan der gøres en ulykkesforebyggende indsats. Se det særskilte afsnit om trafiksikkerhedsinspektion for at læse uddybende om, hvad Vejdirektoratet kan tilbyde indenfor trafiksikkerhedsinspektion.

 • Trafiksikkerhedsrevision
  Trafikulykker kan forebygges ved trafiksikkerhedsgranskning af nye vejprojekter, mens de stadig er på tegnebrættet. Herved fanges de små fejl på skitsen, som efter udførelse af vejanlægget kan resultere i ulykker. Se det særskilte afsnit om trafiksikkerhedsrevision for at læse uddybende om, hvad Vejdirektoratet kan tilbyde indenfor trafiksikkerhedsrevision.

Ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde

Ved hjælp af de ulykker, som registreres og stedfæstes af politi og vejmyndighed, udfører Vejdirektoratet ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde. Dette sker i form af forskellige typer systematiske ulykkesanalyser.

Stedfæstelse af uheld er også en rådgivningsopgave som Vejdirektoratet kan varetage for kommunerne.

Ulykkesdata er essentielt i forløbet med ulykkesbekæmpelse, og det er derfor vigtigt at være ajour med de løbende ulykker, der forekommer. Du kan læse mere om Vejdirektoratets opgave med stedfæstelse af uheld for kommunerne i „Stedfæstelse af trafikuheld“ via menuen til venstre.

Vejdirektoratet tilbyder følgende indenfor ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde:

 • Sortpletanalyse
  Vejdirektoratet udfører regelmæssigt sortpletanalyse af statsvejnettet, og har derfor den nødvendige ekspertise til at udpege og analysere sorte pletter på kommunevejnettet.

  Der undersøges for kryds og strækninger, hvor der er sket flere ulykker end forventet i forhold til trafikmængde og vejstandard. Der gives forslag til, hvordan de sorte pletter kan ombygges og udbedres, så fremtidige ulykker så vidt muligt undgås.

 • Grå strækninger 
  Grå strækninger er længere sammenhængende strækninger, hvor der ikke nødvendigvis sker markant flere ulykker end forventet, men hvor ulykkernes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafiksikkerhedstiltag. Tiltagene kan f.eks. være rumleriller, fjernelse af faste genstande i rabatten og opsætning af fartvisere.

 • Temaanalyse
  Når ulykkerne i en kommune forekommer spredt, så tydelige sorte pletter ikke kan udpeges, kan man i stedet undersøge hvilke ulykkestyper, omstændigheder, trafikantgrupper osv. der er flest af. Fokus er i så fald at foreslå billige massetiltag som kan bruges bredt, og som er effektive overfor de aktuelle ulykkesproblemer i kommunen.

På siderne i menuen til venstre beskriver vi et udpluk af vores tilbud indenfor forskellige former for ulykkesforebyggelse.

Du kan også læse flere detaljer om vores øvrige tilbud under de øvrige menupunkter via menuen til venstre eller kontakte den fagansvarlige – se kontaktoplysninger i boksen til højre.​ ​​​​

 

 Kontakt

 
Fagspecialister 
Syddan​​mark og Fyn:

Charlotte Damén Schultz-Nielsen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2437
cdsn@vd.dk

Hans-Arne Lauridsen 
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2771
hala@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Benta Grevelund Karlsson 
(Trafiksikkerhed og Stedfæstelse af uheld)
7244 2938
begk@vd.dk

Birgitte Jørgensen 
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2944
bijo@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

René Juhl Hollen
(Trafiksikkerhed)
7244 2047
rhp@vd.dk

Trine Gram Overby
(Tilgængelighed)
7244 2043
tgo@vd.dk

Mogens Feddern
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2616
mof@vd.dk​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index