Søg

Stedfæstelse af uheld

​En korrekt stedfæstelse af trafikuheld er vigtigt for at kunne arbejde effektivt med trafiksikkerhed og sikre den rigtige prioritering. Overblikket er grundlaget for efterfølgende trafiksikkerhedsanalyser og -planer.

Vejdirektoratet kan hjælpe kommunen med dette arbejde – enten som en engangsydelse for en periode eller som en løbende ordning.

Ved stedfæstelse af uheld bliver politiets ulykkesoplysninger suppleret med oplysninger om placeringen på vejnettet i form af et administrativt vejnummer, en vejdel og gerne også en kilometrering eller stationering samt evt. husnummer. Vejnummer og kilometrering er nødvendige, hvis man vil have muligheden for at kunne udpege sorte pletter på vejnettet.

Stedfæstelsen foregår i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk, hvor x- og y-koordinater tilknyttes uheldet, så man direkte kan se, hvor uheldene sker. Man får ikke kun en samlet udskrift fordelt på vejnumre, men man får også vist de enkelte ulykker på et kort over kommunen, baseret på forskellige temaer.

Hvad kan Vejdirektoratet tilbyde?

Vejdirektoratet tilbyder at stedfæste uheldene på kort og med vejnumre. Der kan både være tale om en hjælp til kommunen for en kortere periode til at komme i gang, hvor puklen er blevet for stor, eller der kan være tale om et løbende engagement.

Vejdirektoratet kan også tilbyde at udarbejde oversigter og kort, som viser kommunens uheld. Disse kan bruges som baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet. Det kan være generelle oversigter rettet mod eksempelvis handleplaner til trafiksikkerhedsarbejde eller mere specifikke undersøgelser rettet mod særlige indsatsområder. Kortene er nyttige, når man vil have et over­blik over trafikulykkerne i kommunen, og de kan hjælpe kommunen med at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet.

Ved at sammenligne kort eller tabeller for forskellige perioder er det også muligt at følge op på, om trafiksikkerhedsindsatsen har virket. Det skulle gerne vise sig, at de steder, hvor kommunen har udført ændringer, ikke optræder som uheldsbelastede lokaliteter efterfølgende.

Før vi går i gang

For at kunne stedfæste uheldene er det en forudsætning, at der er adgang til det nødvendige datagrundlag. Det drejer sig om en oversigt over kommunens veje og et kort med vejene. Det optimale er, at oplysningerne findes i elektronisk form. De enkelte detaljer om dette aftales i hvert enkelt tilfælde mellem kommunen og Vejdirektoratet.

Yderligere muligheder

Kommunen kan gratis stedfæste uheldene i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk. For at få adgang til stedfæstelse af uheld kræver det, at personen som skal udføre opgaven, har deltaget i et gratis endagskursus. Baggrunden for kurset er, at man skal have indsigt i, hvad man må og ikke må i forhold til anvendelsen af uheldsdata. Kurset giver samtidig information om, hvordan systemerne virker og hvilke opfølgninger, der bør gennemføres.

Når uheldene er stedfæstet, er der ofte behov for at kunne udtrække uheldsoplysninger. Ved at tegne et uheldsabonnement i vejman.dk er det muligt at udføre egne oversigter og udtræk. Har man sine veje mv. i vejman.dk, kan uheldsoplysningerne sammenstilles med andre datagrupper.

Abonnementet giver adgang til en række standard uheldsoversigter og også mulighed for specialudtræk. Dermed kan kommunen for alvor arbejde med trafiksikkerhedsproblemerne.

Prisen for abonnementet i den enkelte kommune afhænger af det gennemsnitlige antal ulykker sket på kommuneveje og private fællesveje over de seneste tre år. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, eller på vejdirektoratet.dk:

Vejsektor > Ydelser > Programmer > Uheldsdata

Support

Man kan også rette henvendelse til brugersupporten for at få nærmere information.

Brugere med vejman.dk login:
Log ind i vejman.dk og indmeld din sag via supportknap i øverste højre hjørne.

Brugere uden vejman.dk login:
Henvendelser skal indmeldes via blanket. Klik på nedenstående link.
Indmeld.​

 

 Kontakt

 

Hans-Arne Lauridsen 
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2771
hala@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Benta Grevelund Karlsson
(Trafiksikkerhed og Stedfæstelse af uheld)
7244 2938
begk@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

Mogens Feddern
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2616
mof@vd.dk

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
21-02-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index