Søg

Tilgængelighedsrevision

Problemer med tilgængelighed er dagligdag for mange mennesker. Kommuner, der skal anlægge eller renovere veje, kan med få midler hjælpe tusinder af handicappede og ældre, så de f.eks. kan klare indkøb uden hjælp. Med en tilgængelighedsrevision fra Vejdirektoratet indarbejdes tilgængelighed i et vejprojekt fra starten.

Tilgængelighedsrevision er kvalitetssikring

For blinde, kørestolsbrugere, gangbesværede og andre mennesker med funktionsnedsættelser kan det være et forhindringsløb at bevæge sig rundt på veje, pladser, busterminaler og andre offentlige færdselsarealer. Tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at gennemgå vejprojekter og kontrollere om tilgængeligheden tilgodeses.

Revisionen gennemføres på ét eller flere trin

Tilgængelighedsrevisionen gennemføres på ét eller flere trin af et vejprojekts tilblivelse, udførelse, ibrugtagning og drift efter samme fremgangsmåde som trafiksikkerhedsrevision. Når det færdige projekt er anlagt, kan revisoren foretage en gennemgang på stedet inden ibrugtagningen. Hvis der er forhold, der ikke er hensigtsmæssige for tilgængeligheden, skal revisoren udpege disse og anbefale løsninger. Revisoren er dog ikke ansvarlig for at godkende projektet eller at anbefalingerne bliver gennemført.

Trin 1 Plan og idéoplæg

Granskning af plangrundlag region-, kommune-, lokaleplaner, handlingsplaner for trafik samt idéoplæg, inden de vedtages politisk.

Trin 2 Skitseprojekt

Granskning af principper for udformning:
Den funktionelle sammenhæng og anvendelighed for alle grupper af færdselshandicappede sikres inden politisk vedtagelse og ekspropriation.

Trin 3 Detailprojekt

Granskning af udbudsmaterialet:
Konstruktion og materialer inden projektet sendes i udbud.

Trin 4 Ibrugtagning

Granskning af det færdige anlæg:
Kontrol af afværgeforanstaltninger under anlæggets udførelse samt gennemgang lige før/efter anlægget åbnes eller en evt. overdragelsesforretning for oversigtsforhold, belægning, afmærkning mv. lige før eller efter åbningen.

Trin 5 Overvågning

Jævnlig gennemgang af standard og funktionalitet samt afværgeforanstaltninger ved vejarbejder.

Tilgængelighedsrevision drejer sig om at sikre, at nye vej- og trafikprojekter er så tilgængelige som muligt inden anlæg og ibrugtagning.

Hvis vejmyndighederne og deres rådgivere arbejder bevidst med tilgængelighed fra vejprojekternes start, kan det sikres, at alle mennesker får samme muligheder for at færdes i trafikken – kørestolsbrugere, blinde, svagtseende, ældre med funktionsbesvær osv.

​​​​​​​​​​​​
 

 Kontakt

 

​Fagspecialister Syddanmark og Fyn:

Charlotte Damén Schultz-Nielsen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2437
cdsn@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Birgitte Jørgensen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2944
bijo@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

Trine Gram Overby
(Tilgængelighed)
7244 2043
tgo@vd.dk​

 

 Tilgængelighedsrevisorer

 
Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
17-01-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index