Søg

Trafiksikkerhedsplan

Vejdirektoratet kan hjælpe kommunerne med at arbejde målrettet med trafiksikkerhed og sikre en systematisk og sammenhængende indsats i form af en lokal handlingsplan. En sådan indsats sparer omkostninger for borgerne, for kommunen og for samfundet som helhed.

En handlingsplan sikrer sammenhæng

I en trafiksikkerhedsplan opstilles forslag til indsatser på baggrund af en kortlægning og analyse af de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger samt opstillede mål og strategier for sikkerhedsarbejdet. De enkelte indsatser prioriteres på baggrund af en vurdering af effekt og omkostninger.

Vejdirektoratet tilbyder at hjælpe kommunen med dele af dens trafiksikkerhedsplan, f.eks.:

·       Opstilling af planens forudsætninger

·       Kortlægning af vej-, trafik- og hastighedsdata

·       Ulykkesstatistik og -stedfæstelse

·       Ulykkesanalyser for temaer og udvalgte lokaliteter, herunder sorte pletter

·       Trafiksikkerhedsinspektion af eksisterende veje

·       Evt. borgerinddragelse, skolevejsanalyse mv.

·       Opstilling af mål, strategier og indsatsområder

·       Forslag til virkemidler; fysiske foranstaltninger, kampagner og information

·       Vurdering af effekt og omkostninger

·       Prioritering af tiltag i handlingsplan

 

En vigtig faktor for trafiksikkerheden er bilernes hastighed. Når hastigheden øges, stiger risikoen for såvel ulykker som alvorlige skader. Det er derfor vigtigt at få hastighederne på de enkelte strækninger til at stemme overens med vejens funktion og udformning.

Dette kan sikres ved først at gennemføre en funktionel klassificering af vejnettet, hvorefter hastighederne på de enkelte vejstrækninger besluttes. En sådan hastighedsplanlægning kan indgå som en indsats i trafiksikkerhedsplanen eller kan udgøre en del af grundlaget for udarbejdelsen af en sådan plan.

Vejdirektoratet kan hjælpe med at udarbejde handlingsplaner

Vejdirektoratet råder over erfarne og lokalt tilknyttede medarbejdere med stor ekspertise inden for de forskellige trafikrelevante fagområder. Dette sikrer, at vi altid kan give kompetent rådgivning. Vi kan bl.a. være behjælpelige med indsamling og analyse af vej-, trafik- og ulykkesdata, opstilling, vurdering og prioritering af tiltag samt afrapportering af planen til politikere, teknikere og borgere.

Vi kan yde fortsat assistance, når handlingsplanens indsatser skal gennemføres, f.eks. med hjælp til projektering af og tilsyn med anlægsarbejder, forberedelse og gennemførelse af kampagner mv. Vejdirektoratet har i den forbindelse stor erfaring i at samarbejde med andre vejmyndigheder, interesseorganisationer, politi mv.​​​​

 

 Kontakt

 

​Fagspecialister Syddanmark og Fyn:

Charlotte Damén Schultz-Nielsen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2437
cdsn@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Benta Grevelund Karlsson (Trafiksikkerhed og Stedfæstelse af uheld)
7244 2938
begk@vd.dk

Birgitte Jørgensen 
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2944
bijo@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

René Juhl Hollen
(Trafiksikkerhed)
7244 2047
rhp@vd.dk

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index