Søg

Trafiksikkerhed

Vejdirektoratet rådgiver om opgaver indenfor vej- og trafikplanlægning, trafikstatistik samt trafiksikkerhed. En væsentlig forudsætning for dette arbejde er et godt kendskab til sammensætningen, størrelsen og fordelingen af trafikken. Vejdirektoratet tilbyder både systematiske og ad hoc trafiktællinger og trafikundersøgelser.
 
Trafikmængder er et centralt parameter i såvel vejprojektering som i vejdrift og sikkerhedsarbejdet.
 
For at sikre en optimal udnyttelse af kapaciteten på vejnettet, er det vigtigt at have de rigtige måledata og beregninger.
 
Trafikken vokser på de danske veje. Også derfor er det vigtigt med en optimal udnyttelse af vejnettet og at trafiksikkerheden på vejene er i fokus.
 
I oversigten til venstre kan du læse mere om alle vores produkter og rådgivningsydelser til brug for vej- og trafikplanlægning i vejsektoren.
 
 


 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Læs mere om

 
 

 Kontakt

 

Fagspecialister
Syddan​​mark og Fyn:

Charlotte Damén Schultz-Nielsen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2437
cdsn@vd.dk

Hans-Arne Lauridsen
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2771
hala@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Benta Grevelund Karlsson
(Trafiksikkerhed og Stedfæstelse af uheld)
7244 2938
begk@vd.dk

Birgitte Jørgensen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2944
bijo@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

René Juhl Hollen
(Trafiksikkerhed)
7244 2047
rhp@vd.dk

Trine Gram Overby
(Tilgængelighed)
7244 2043
tgo@vd.dk

Mogens Feddern
(Stedfæstelse af uheld)
7244 2616
mof@vd.dk

Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
24-03-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index