Søg

Belægningsoptimering

Belægningsoptimering er en del af vejman.dk. Her kan I inddatere oplysninger om vejenes tilstand og herudfra beregne nødvendigt vedligeholdelsesbudget for alle kommunens veje.​

Hvad kan belægningsoptimering

Modulet kan beregne hvilket budget, der er nødvendigt for at fastholde den nuværende gennemsnitlige tilstand på vejene, eller vise budgettet ved en forbedret eller forringet tilstand – velegnet til politisk behandling.

Til hver beregning med et givent budget fortæller belægningsoptimeringen ligeledes hvilke vejstrækninger, der skal have nyt slidlag i de enkelte budgetår. Samtidig fås også et overblik over hvilke veje, hvor man med fordel kan „nøjes“ med en reparation af skader.

Input til systemet

  • Administrative data, trafiktal, belægnings- og tværprofiloplysninger m.m. hentes fra vejman.dk, og I er derfor sikre på, at I altid beregner med de nyeste ajourførte data
  • Priser på belægninger og reparationer indsættes i særskilte hjælperegistre og kan hurtigt og let ajourføres
  • Hovedeftersyn på de enkelte strækninger med skadesregistreringer kan let findes frem eller ajourføres output fra systemet
  • Udskrift over veje med en bestemt skadestype f.eks. slaghuller
  • Udskrift over veje, hvor belægningen bør udskiftes, samt hvilke veje der skal repareres, under hensyntagen til et givent budget
  • Kurver der viser udvikling af belægningstilstanden over en 5-årig periode, hvis budgettet fastholdes. Eller budgetbehov for at fastholde eller forbedre vejenes tilstand, el​​ler vise udviklingen af tilstanden hvis budgettet reduceres
  • Kurver med udviklingen i vejenes kapitalværdi

Vejdirektoratet tilbyder

Lad os gøre arbejdet både med indsamling af data om vejens tilstand samt beregningen og udarbejdelse af en strategirapport. I får et professionelt resultat med de nyeste data fra jeres system og kan direkte præsenterer dette for jeres politikerer.

Ønsker I selv at benytte modulet og udføre de nødvendige beregninger, afholder vi kurser og sidemandsoplæring i belægningsoptimering.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
20-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index