Søg

Professionelt vejvedligehold

At få mest muligt for pengene kræver god planlægning, det bedste valg af udbudsform samt et skarpt udbudsmateriale med opfølgning på den leverede kvalitet. Med Vejdirektoratet som konsulent får I den nødvendige rådgivning i alle faser.

God planlægning

God planlægning begynder med god viden om vejene og deres tilstand. Med et vejforvaltningssystem som vejman.dk får I adgang til fagmodulet belægningsoptimering, som giver jer et godt grundlag at planlægge ud fra.

Systemet kan bruges som beslutningsgrundlag, når et budget eller et serviceniveau skal fastlægges. Eller det kan bruges mere konkret til at udpege de strækninger og reparationsløsninger, der giver mest værdi for pengene.

Optimal udbudsform

Overvejer jeres kommune hvilken udbudsform, der er mest optimal? Hver udbudsform har sine fordele og ulemper. Tag en snak med vores fagspecialister, så din kommune får valgt den rigtige løsning.

Skarpt udbudsmateriale

Vejdirektoratet har stor erfaring i at udfærdige udbudsdokumenter for alle typer af udbudsformer. Alle udbudsdokumenter laves på baggrund af nyeste vejregler samt erfaring fra Vejdirektoratet og kommunen. Derved sikrer I, at de krav, der er relevante for jer som kommune, bliver tilgodeset i udbuddet.

Kvaliteten skal sikres Et godt udbudsmateriale bør følges op med tilsyn, så det sikres at kvaliteten lever op til forventningerne. Afhængig af udbudsform foregår tilsyn lidt forskelligt. Vejdirektoratet har erfaring i hele spændet fra kontrollerende eftersyn til funktionskontrakter til traditionelle eftersyn samt laboratoriekontroller.

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index