Søg

Strategirapporter for vejvedligehold

Få det politiske beslutningsgrundlag til budgetlægningen for vedligeholdelse af veje, stier og fortove. Med data fra vejman.dk/belægningsoptimering beregnes den optimale brug af pengene.

Hvad er en strategirapport?

En strategirapport klarlægger den mest optimale vejvedligeholdelsesstrategi for kommunen, og kan bruges som beslutningsgrundlag for politikere.

Udgangspunktet er de data, der er registret i kommunens vejforvaltningssystem suppleret med tilstandsregistreringer af vejenes belægninger i form af et hovedeftersyn.

I rapporten illustreres en estimeret udvikling af vejenes tilstand over de kommende år ved forskellige budgetstørrelser. Rapporten viser beslutningstagerne, hvilke konsekvenser et givent budget vil få for vejenes tilstand og kan samtidig illustrere eventuelle genopretningsbehov de kommende år.

Dokumentation af vejenes tilstand og budgetbehovet

En fornuftig og veldokumenteret vedligeholdelsesstrategi er et krav fra borgere, brugere og politikere i kommunen. Forvaltningen skal kunne vise og dokumentere en fornuftig strategi for at få passende midler til vejvedligeholdelsen bevilliget. Med en strategirapport fås en samlet oversigt, der dækker de økonomiske aspekter over en vis periode – ofte 5 eller 10 år.

Har I en samlet strategi for vej- og/eller stivedligeholdelsen, og kan dokumentere dette med beregninger og vedligeholdelsesplaner, er I godt rustede til at få det meste ud af jeres tildelte budget.

I samarbejde finder vi den bedste løsning for jer. Det er kommunen selv, der beslutter hvilket vedligeholdelsesniveau, der ønskes på de forskellige dele af vejnettet. Dette kan klart og tydeligt læses i rapporten, og det er understøttet af, hvad det vil kræve økonomisk og indsatsmæssigt.

Hvad får I?

Slutproduktet aftales fra gang til gang og kan varierer efter jeres behov, f.eks. i form af en trykt rapport, at Vejdirektoratet deltager i fremlæggelsen af rapporten for udvalg, kommunalbestyrelse eller i andre fora.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index