Søg

Udbud af asfaltarbejde

Som kunde hos os får I rådgivning omkring valg af udbudsform, hele udbudsprocessen og efterfølgende tilsyn, og sikrer dermed den rette kvalitet hele vejen rundt. Læs mere om de forskellige udbudsformer her.

Funktionskontrakter

Med en funktionskontrakt får kommunen et vejnet, der lever op til den aftalte kvalitet over en længere periode, og borgerne får en garanteret vejtilstand. Alt sammen til en fast aftalt pris uden overraskelser.

Funktionskontrakter sikrer vejtilstanden

For en kommune er det vigtigt at kunne garantere borgerne gode og sikre veje på en økonomisk rentabel vis. Med en funktionskontrakt kan kommunen fastsætte funktionskrav i form af ønsket skadespoint for belægningerne. For et fast årligt beløb skal entreprenøren til enhver tid sikre, at vejene overholder den aftalte tilstand i en lang kontraktperiode på 10-15 år. En langsigtet aftale om tilstand til fast pris ses ofte som en stor fordel. Funktionskontrakter anvendes hovedsagligt i landområder og kan sagtens kombineres med en anden udbudsform, der dækker vejene i byområder.

Stor ekspertise i rådgivning til kommunen

At lade en stor del af kommunens vejnet indgå i en funktionskontrakt, kræver mange overvejelser. Vejdirektoratet rådgiver hele vejen fra valg af veje til udbuddet, den nødvendige indmåling samt sikring af datakvaliteten og fastsættelse af tilstandsniveau. Vores eksperter har været med til at udvikle vejreglernes paradigme for funktionsudbud. På denne baggrund tilbyder vi at hjælpe kommunen med udarbejdelse af udbudsmateriale, fastlæggelse af belægningspolitik og med at opsætte optimale funktionskrav til entreprenørerne. I kontraktperioden følger vi op på, om vejene overholder de fastsatte krav gennem årlige kontrollerende eftersyn.

Vejpartnering

I en partneringkontrakt tager både kommune og entreprenør ansvar for at skabe vejvedligeholdelse, der giver udbytte for begge parter.

Vejvedligeholdelse med fælles mål Vejpartnering er en flerårig aftale mellem bygherren og den udførende part om vejvedligeholdelse. Aftalen er baseret på en forholdsvis traditionel aftale om asfaltarbejde samt en supplerende aftale om et bredere samarbejde. Entreprenøren tilbyder løsninger på udpegede vejstrækninger med fokus på pris og levetid. Tilbuddet omfatter desuden forslag til partneringsamarbejdet.

At bruge ressourcer på at opbygge et partnerskab forebygger det ressourcespild, uenigheder skaber, og optimerer i stedet løsninger, fordi man udnytter begge parters kompetencer. Vejpartnering er derfor særlig velegnet, hvis opgaven er kompleks, og nytænkning og dialog er ønskelig.

I vejpartnering har kommunen en høj grad af indflydelse på hvilke strækninger, der får ny belægning og på produktvalget, og kan på den måde også fastholde og udvikle egne kompetencer.

Vejdirektoratet som rådgiver

Vejdirektoratet har i mere end en håndfuld år selv brugt partnering i vejdrift, og er også med til at udvikle Vejreglernes kommende paradigme for partneringudbud. På denne baggrund rådgiver og hjælper vi kommunen igennem hele processen fra valg af veje, vejbesigtigelse til tilbudslister, udarbejdelse af udbudsmateriale samt opstart af dialogen på en partneringworkshop.

Ét- eller flerårigt asfaltudbud

Ved en ”traditionel” kontrakt har kommunen fuld styring med valg af slidlagsløsninger, og fuld fleksibilitet i forhold til svingninger i budgettet.

Udbud – når I ved, hvad I vil have

Med et ”traditionelt asfaltudbud er det kommunen der helt og holdent bestemmer slidlagsløsning og tidspunkt. Det mest almindelige er at udbyde asfaltarbejder årligt, sådan at udbuddet kan afstemmes med årets budget. Det kan dog rent prismæssigt være en fordel at lave flerårige udbud. Grundlaget for et godt tilbud og sammenlignelige priser fra flere forskellige tilbudsgivere er et godt udbudsmateriale.

Jo bedre gennemarbejdet udbudsmaterialet er, des færre overraskelser vil der komme under udførelsen.

Professionelt asfaltudbud består af flere faser. Vejdirektoratet kan tilbyde uvildig rådgivning i alle udbuddets faser eller i de enkelte faser .

Baggrund for rådgivning

Med Vejdirektoratet som konsulent omkring asfaltudbud sikrer I jer en professionel partner. Baseret på de data, kommunen har registreret i vejforvaltningssystemet vejman.dk/belægningsoptimering, hjælper vi jer med at udpege de strækninger og reparationsløsninger, der giver jer mest værdi for pengene.

Repræsentanter fra kommunen og Vejdirektoratet drøfter i fællesskab løsninger på de udvalgte veje, og udfærdiger tilbudslister. Alle udbudsdokumenter laves på baggrund af nyeste vejregler samt erfaring fra Vejdirektoratet og kommunen. Derved sikrer I, at de udførelseskrav, der er relevante for jer som kommune, bliver tilgodeset i udbuddet. Det er altid vigtigt at sikre sig, at man får den aftalte kvalitet og dermed den forventede levetid.​

Vejdirektoratets erfarne tilsynsfolk kan sikre at alle krav overholdes både under udførelse samt ved afleveringsforretning og ved 1- og 5-års eftersyn.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
20-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index