Søg

Indmåling og ajourføring af vejdata

Gode data giver retvisende budgetter. Lad Vejdirektoratet assistere med opmåling og inddateringen i vejman.dk og få det optimale udbytte af vejnettets data.

Grundlæggende gælder, at alle veje er registreret og stedfæstet med vejbredde og belægningstype m.m. Hvis de grundlæggende oplysninger om vejnettet er mangelfulde, får I misvisende resultater.

Opmåling og inddatering til vejman.dk

Vejdirektoratet kan klargøre registrene i vejman.dk i tæt samarbejde med kommunens teknikere.

Herved får I:

  • Professionel indmåling og rådgivning
  • Optimalt udbytte af vejman.dk
  • Effektiv sagsbehandling
  • Præcise svar på spørgsmål om vejene. vejman.dk systemet giver mulighed for at planlægge og styre vejopgaverne, herunder budgetter til vejvedligeholdelse.

Levering af data til registrene i vejman.dk

Vejdirektoratet kan hjælpe kommunen med data til nedenstående tre registre:

1. Administrative oplysninger

2. Tværprofil

3. Belægning

Læs mere på vejman.dk eller her på siderne.

Ad. 1) Indmåling af vejenes længde samt stedfæstelse 

Strækningens vejnummer, vejnavn og stationering udgør tilsammen kommunens referencesystem, som alle vejens øvrige data knyttes op på. Derudover indeholder referencesystemet oplysninger om vejstatus, vejklassifikation, restriktioner, vedligeholdsniveauer, vintervedligehold m.m. Vejdirektoratet tilbyder assistance til indsamling af oplysningerne i samarbejde med kommunen.

Fra ’administrative oplysninger’ kan I udskrive individuelle lister for hele vejnettet, eller I kan foretage opslag for en enkelt vej eller gruppe.

Ad. 2) Indmåling af bredder på strækningens forskellige tværprofilelementer

Tværprofil viser vejens tværsnitsgeometri og andre elementer, der knytter sig til tværsnittet. Vejdirektoratet måler bredden af vejens tværprofilelementer f.eks. rabatter, fortov, cykelsti, kørebane, kantsten samt justeringsarealer – det kan være buslommer, vendepladser, svingspor m.m.

Indmålte data kan vises på kort eller viderebearbejdes i Excel. Tværsnittet er et vigtigt parameter i beregninger hvor arealet indgår.

Tværprofil kan også benyttes til enkelt opslag, eller til analyse af specifikke element- eller arealtyper. Det er også herfra belægningsoptimeringsmodulet henter vejens areal.

Ad. 3) Vurdering af belægningstype og alder på strækningens forskellige tværprofilelementer

Til Belægning indsamles oplysning om belægningstype på tværprofilets elementer og i samarbejde med kommunen inddateres oplysninger om årstal for udlægningen, belægningsentreprenør og eventuelle garantiperioder.

Det er vigtigt at kende strækningens øverste slidlag og alder, der anvendes i vejman.dk/belægningsoptimeringens nedbrydningsmodel, således at kommunens vedligeholdelsesstrategi og budgetter er retvisende.

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
13-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index