Søg

Komfort på cykelstier

Jævnhedsmålinger giver kommunen et detaljeret overblik over tilstanden af dens cykelstier og hjælper med at prioritere indsatsen. Få trygge og tilfredse borgere med komfortable cykelstier og spar samtidig kommunekassen for omkostningstunge ulykker, der kunne have været undgået.

Hjælp til planlægning af vedligeholdelse

De fleste cyklister kender ubehaget ved en cykelsti med lapper, kloakdæksler og huller, der skal manøvreres udenom. Som følge af dårlige cykelstier kommer mange cyklister til skade hvert år med store menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge. De fleste soloulykker skyldes ujævn belægning i dårlig stand. Ulykker af denne slags kan undgås, hvis belægningen opretholdes til et bestemt komfortniveau. Med en jævnhedsmåling af cykelstierne får kommunen et godt planlægningsværktøj til den løbende vedligeholdelse af stierne samt til kontrol med udførte belægningsarbejder.

Målingen

Målingen foretages på asfalterede, rengjorte stier med Vejdirektoratets mindste målekøretøj Smart-Car. Bilens størrelse gør den særdeles manøvrerbar i byer og på stier. Stibilen er udstyret med to lasermålere, hvis målte værdier kan omregnes til et komforttal. Komforttallet suppleres tillige med fremadrettede billeder taget for hver 10 meter. Samtidig med den objektive måling kan måleren registrere eksempelvis rødder og brønddæksler for at angive årsagen til udsving i målingen af komforten.


Måleresultater

Kommunen modtager en screening af deres stiers jævnhed, som repræsenteres ved komforttallet. Komforttallet giver et overblik over stiernes tilstand, og gør det muligt at udvælge de stier, der er i dårligst forfatning til en mere detaljeret gennemgang via målerens visuelle observationer. Komforttallet vil kunne vises på et tematiseret kort. Alternativt kan komforttal med tilhørende visuelle observationer trækkes på listeform til f.eks. Excel. Komforttallet er et stærkt værktøj, både når der skal træffes hurtige beslutninger og planlægges fremadrettet vedligeholdelse af stierne.​

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
08-03-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index